رد کردن لینک ها

حمایت مالی

موسسه نجوم آسمان شب کویر، یک موسسه مردم نهاد است که تحت حمایت سازمان یا شرکت خاصی نیست و تمامی هزینه‌های آن توسط اعضاء تامین می‌شوند. حمایت‌های شما باعث افزایش توان ما در ارائه محتوای علمی و آموزشی، نشر دانش نجوم و ارتقاء سطح فرهنگ جامعه می‌شود.