رد کردن لینک ها

لیست کتابهای کتابخانه

کتاب های زیر بخشی از کتابهای موجود در کتابخانه موسسه می باشد که اعضای انجمن با کارت عضویت دارای اعتبار میتوانند از آنهااستفاده کنند.

قوانین مربوط به امانت کتاب:

1- حفاظت از کتاب به بهترین شکل، وظیفه ی امانت گیرنده است و باید در حفظ آن کوشا باشد.

2- مدت امانت کتاب حداکثر 10 روز می باشد که تا دو دوره ی 10 روزه ی متوالی قابل تمدید است و پس از آن کتاب باید به کتابخانه عودت داده شده تا همه ی اعضا بتوانند از آن استفاده کنند.

3- جریمه دیرکرد به صورت سالیانه توسط هیات مدیره موسسه اعلام میشود.

4- در صورت گم کردن کتاب یا وارد شدن خسارت به کتاب، امانت گیرنده موظف است کلیه خسارات مربوطه را پرداخت نماید.

لیست کتابهای کتابخانه ی موسسه

نام کتابموضوعناشر
ماه نو

مبانی علمی رویت هلال

نجوم رصدیبنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
اساطیر یونانی وصورت های فلکینجومانتشارات سبزان
راهنمای خریداران و کاربران تلسکوپنجوم رصدیانتشارات حامی
مجموعه مقالات نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی نورپردازی شهریآلودگی نوریسازمان زیبا سازی شهر تهران
آسمان پرستارهنجومانتشارات مدرسه
توسعه مشارکت های اجتماعی وسازمان های مردم نهادعمومیارمغان حیات
ارابه های خدایاناخترزیست-تخیلینگارستان کتاب
معجزه های خدایاناخترزیست-تخیلینگارستان کتاب
نشانه های خدایاناخترزیست-تخیلینگارستان کتاب
در جستجوی خدایان باستاناخترزیست-تخیلینگارستان کتاب
نجوم به زبان سادهنجومبنگاه ترجمه و نشر کتاب
بیگانگان فرازمینیاخترزیستسبزان
تاریخه علم نجومتاریخ نجومسبزان
گالیلو گالیلهتاریخ نجومهومان
دانستنی های علم هوافضانجومسبزان
درخشش نجوم درعصر زوالتاریخ نجومماهنامه
پرواز گرانش صفرفضاسازمان فضایی ایران
نگاهی بر ماهواره های مخابراطیفضاسازمان فضایی ایران
پنجاه سال درفضافضا 
رهبر 360 درجهعمومیمعیار اندیشه
ساختارستارگان و کهکشان هانجومگیتاشناسی
نگاهی به ساختار و سیرتحولات منظومه شمسینجومسبزان
شناخت مبانی نجومنجومانتشارات مدرسه
نجوم برای همهنجومایران شناسی
نجوم مقدماتینجومدانش پژوهان جوان
اختر فیزیک ستاره اینجوممرکز نشر دانشگاهی
المپیاد های نجوم ایراننجومانتشارات فاطمی
دستاورد های اجتماعی انقلاب اسلامیعمومیارمغان حیات
فعالان فرهنگی و فعالیت های فرهنگی از منظر قران کریمعمومیکانون های فرهنگی هنری مساجد
واژه نامه نجومنجومنشر دیبایه
اسرار سیاه چاله هانجومسبزان
فلک را سقف کیهان شناسی برای همهنجومطرح نو
آسمان شبانهنجوم رصدیایران شناسی
آشنایی با اوقات شرعی قبله یابی استهلالنجوممرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی
صورت های فلکینجوم رصدیشرح
سیری در جهان ذرات زیر اتمینجومفاطمی
چهل نکته در مورد مدیریتعمومینسیم حیات
امام حسنعمومیمیراث نبوت
ویژه نامه چهلمین سال انقلاب اسلامیعمومیارمغان حیات
راهنمای ماهانه آسمان شبنجومگیتاشناسی
روش پیش بینی وضع حلال ماه در ایرننجومنشر گچ
صورت فلکی جیبینجوم رصدیگیتاشناسی