رد کردن لینک ها

گزارش عملکرد مالی موسسه نجوم آسمان شب کویر سال 96 الی 98

یکی از مهمترین مشخصه های هر سازمان مردم نهاد، شفافیت مالی است و قرار گرفتن گزارش مالی در دسترس عموم، میتواند راهی در زمینه ایجاد شفافیت در سطح جامعه گردد. امیدواریم این رویه موجبات رضایت عموم علاقه مندان به علم و تشویق سایرین به شفاف سازی را فراهم سازد.

گزارش عملکرد مالی : منتهی به تاریخ  31/6/1398 

  1. حساب بانکی شماره 78/42088434    نزد بانک  ملت  شعبه  کاشانی  بنام سازمان افتتاح شده است.
  2. محل تامین منابع مالی سازمان در طول سال 1396 الی 1398 ،  بشرح ذیل بوده است:
ردیف محل تامین منابع مالی میزان درآمد توضیحات
1 حق عضویت اعضا 7.19.000 ریال  
2 اجرای قرارداد درراستای موضوع فعالیت  210.350.000 ریال 93.270.000 ریال طرح نشاط اجتماعی (استانداری) 1397  85.000.000 ریال طرح  نشاط اجتماعی (استانداری) 1398 20.000.000 ریال طرح جشن پر پرواز (استانداری)1398
3 دریافت کمک از سازمانهای دولتی  20.000.000 ریال کمک برای برگزاری بزرگداشت روز نجوم اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات یزد 1398
4 دریافت کمکهای مردمی 9.000.000 ریال  
5 دریافت کمک از منابع خارج از کشور 0  
6   وام ، قرض الحسنه و… 0  
 7 سایر 9.410.000 ریال کرایه تلسکوپ و ویدئو پروژکتور
جمع کل به ریال 246.950.000ریال
کمکهای غیرنقدی دریافتی    
  • هزینه های انجام شده درطول سال مالی، بشرح ذیل بوده است:
ردیف عنوان هزینه میزان هزینه توضیحات
1 هزینه های جاری (آب و برق ، تلفن ،  نگهدرای و ….) 6.760.000 ریال  
2 هزینه های پرسنلی 0  
3 هزینه های انجام شده درراستای اجرای موضوع فعالیت و اهداف   259.130.500 ریال  
4 هزینه های سرمایه ای ، ساختمان و ماشین آلات 3.300.000 ریال  
5 سایر 1.410.000 ریال  
جمع کل به ریال 270.600.500 ریال
محل هزینه نمودن  کمکهای غیرنقدی دریافتی    

حدود 2 میلیون و ششصد هزار تومان هزینه ها بیشتر از درآمدها بوده است.

دریافت گزارش مالی 96 تا 98

به گفتگو بپیوندید

1 × 2 =