رد کردن لینک ها

حضور نماینده موسسه در کارگروه فرهنگی جوانان استان

با تلاش و حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان، نماینده موسسه به عضویت کارگروه فرهنگی جوانان استان در آمده و در جلسات ماهیانه آن که در بیت شهید صدوقی برگزار می شود، حضور یافت

به گفتگو بپیوندید

15 − 7 =