رد کردن لینک ها

گزارش رصد بارش شهابی جوزایی

موسسه نجوم آسمان شب کویر به مناسبت بارش شهابی جوزایی، برنامه رصد آسمان شب و آموزش نجوم رصدی را برگزار نمود.

ابتدادر این برنامه، احمد سراستاد، مدرس نجوم، در کارگاه آشنایی با بارش های شهابی به طور مختصر به معرفی این بارش و ثبت آن پرداخت و پس از آن شرکت کنندگان در سه گروه، به رصد آسمان شب پرداختند.

[foogallery id=”9415″]