رد کردن لینک ها

گفتگو در مورد سیارات فراخورشیدی با محمدحسین طالع زاده

موسسه نجوم آسمان شب کویر با همکاری زانکو برگزار میکند:

🔭🔭سیارات فراخورشیدی🔭🔭

گفتگو با محمد حسین طالع زاده – مدیر شرکت آموزشی زانکو ( عضو حقوقی انجمن نجوم ایران)

⏰زمان : دوشنبه، 29 اردیبهشت، ساعت 21:30
📱🎥این برنامه به صورت لایو در صفحه اینستاگرام انجمن برگزار می شود
Instagram.com/yazdsky

به گفتگو بپیوندید

5 × 5 =