رد کردن لینک ها

گزارش رصد ستارگان به مناسبت هفته جهانی فضا

به مناسبت هفته جهانی فضا رصد ستارگان و سیارات در بافت جهانی شهر یزد برگزار شد.

این برنامه با همکاری کتابخانه گردشگر در خانه تاریخی رفیعیان برگزار شد و مورد استقبال عموم و گردشگران قرار گرفت.

 

به گفتگو بپیوندید